Đánh giá kỹ năng học tập

Với mỗi câu bạn chọn 1 phương án phù hợp với mình nhất và ghi điểm tương ứng vào bảng .

Mức độ Luôn luôn Thường xuyên Đôi khi Hiếm khi Không bao giờ
Thang điểm 4 3 2 1 0
Phần I
1. Bạn hoàn thành bài tập đúng thời hạn?          
2. Bạn học theo lịch đã đề ra?          
3. Bạn lập thời gian biểu cho từng môn học?          
Phần II
4. Góc học tập của bạn ngăn nắp, gọn gàng?          
5. Bạn mất tập trung khi trên bàn có đồ chơi?          
6. Góc học tập của bạn yên tĩnh?          
7. Bạn có tự giác học bài?          
8. Bạn có đầy đủ dụng cụ và tài liệu cần thiết khi ngồi vào học?          
Phần III
9. Khi ngồi vào bàn bạn có học được ngay?          
10. Trước khi đọc bài chi tiết, bạn có xem qua chương mục?          
11.Trước khi làm bài, bạn có xem tiêu đề, chi tiết được in đậm hay đồ thị mô phỏng?          
Phần VI
12. Khi đọc hay làm bài bạn có tự đặt câu hỏi và cố gắng trả lời?          
13. Khi đọc sách, bạn tự tìm ra ý chính?          
14. Bạn có cố gắng hiểu được những từ mới quan trọng? *          
15. Bạn có đọc thầm từ mới đó?          
Phần V
16. Khi đọc bạn ghi chép ý chính ra giấy?          
17. Sau mỗi buổi học, bạn xem lại các ghi chép trên lớp ngay và tóm tắt theo cách hiểu của mình?          
Phần VI
18. Bạn cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu đề ra trong từng môn học? *          
19. Bạn cảm thấy thực sự yêu thích môn mình đang học?          
20. Bạn cố gắng hiểu toàn bộ bài mình cần phải nhớ? *          
21. Khi học thuộc lòng bạn có thử tóm tắt nó theo cách hiểu của riêng mình?          
22.Bạn có phân bổ các bài tập cần làm thành các buổi học nhỏ?          
23.Bạn có thử liên hệ môn mình đang học với môn khác không?          
Phần VII          
24. Khi đi học về bạn xem lại bài ngay?          
25. Đến sát kỳ thi bạn mới học?          
26. Khi học bạn thường điểm lại và nắm vững những dạng bài và lý thuyết chính?          
Phần VIII          
27. Bạn chuẩn bị kĩ trước khi kiểm tra?          
28. Trong thời gian thi, phân bổ quĩ thời gian ít nhất là hai buổi/ngày?          
29. Trong khi ôn thi, bạn kết hợp các ghi chú trong sách với vở ghi?          
30. Chuẩn bị kiểm tra, bạn ôn lại các công thức, cách làm hay học những mốc chính?          
31. Bạn hay đoán đề thi khi ôn tập?          
32. Đêm trước ngày thi, bạn vẫn đi ngủ như những ngày bình thường?