Đánh giá kỹ năng học tập

Với mỗi câu bạn chọn 1 phương án phù hợp với mình nhất và ghi điểm tương ứng vào bảng . Mức độ Luôn luôn Thường xuyên Đôi khi Hiếm…

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ THÔNG MINH

Hướng dẫn: Lựa chọn đáp án phù hợp với bạn nhất (1 câu có thể chọn 2 đáp án) Bạn thường muộn giờ học hay trễ hẹn so với thời…

Đánh giá năng lực học tập toàn diện (Dành cho HSTHCS & THPT)

CÁCH HỌC NÀO PHỤ HỢP CHO TỪNG HỌC SINH? Chúng tôi đã trải nghiệm và áp dụng hệ thống đánh giá của Mỹ trên 150 nghìn học sinh, sinh viên,…